LOGO - Gabinet Fizjoterapii...
Gabinet Fizjoterapii

- powstał w marcu 2003 r. i świadczy usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej (ambulatoryjnej) na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie.

Pacjenci rejestrowani są na podstawie "skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne" od lekarzy POZ lub lekarzy z poradni specjalistycznych (np.: neurologicznej, chirurgicznej, chirurgiczno-ortopedycznej, laryngologicznej, dermatologicznej, reumatologicznej itp.)

Zabiegi świadczone są bezpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych, w kolejności rejestracji. Istnieje możliwość wykupienia pełnopłatnych świadczeń (poza godzinami pracy).

Obecnie realizowany jest projekt "Poszerzenie oferty usług fizjoterapeutycznych firmy GABINET FIZJOTERAPII BEATA GRZEŚ poprzez zakup urządzeń rehabilitacyjnych i dostosowanie pomieszczeń budynku w Lesku do prowadzenia fizjoterapii" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Planowane zakończenie rzeczowe realizacji projektu 30.11.2009 r.

Beata Grześ